Betalning

Du får ersättning för varje ifylld enkät. Beloppet för varje enkät är fastställd före undersökningen – du bestämmer själv om du vill delta i undersökningen. Allt du tjänar samlas på ditt konto som skapas när du registrerar dig i systemet. Du kan sedan överföra pengar till ditt bankkonto. Inom kort kommer vi att erbjuda en ny möjlighet – för genomförda undersökningar kan du välja värdekuponger för utvalda tjänster och produkter.